بروزرسانی : 1400/02/19 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

اداره کل بیمه سلامت خوزستان:

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل ساختمان اداره بیمه سلامت استان خوزستان

147بازدید
مرداد 24, 1399

سازمان بیمه سلامت ایران، جهت تکمیل ساختمان اداره بیمه سلامت استان خوزستان فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت خوزستان، سازمان بیمه سلامت ایران در نظر دارد، فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل ساختمان اداره بیمه سلامت استان خوزستان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه، ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس ‏www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیک را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روزپنج شنبه مورخ 16 مرداد ۹۹ است.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت ۱۴ روز شنبه تاریخ 25 مرداد ۹۹ می باشد.
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 4 شهریور 99 است.
زمان بازگشایی پاکت ها نیز ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ 11 شهریور ۹۹ است.
لازم به ذکر است که اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شهرک غرب، بلوار ایوانک، خیابان فلامک شمالی، نبش درخشان پلاک ۱
تلفن:۹۶۸۸۱۸۳۲
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۲۷۳۱۳۱۳۱، دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷و ۸۵۱۹۳۷۶۸
اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی

print