بروزرسانی : 1400/08/05 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

تاریخچه

مجلس شورای اسلامی در آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه هجری شمسی قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور را به تصویب رساند و پس از تأیید شورای نگهبان آن را جهت اجراء به هیئت وزیران ابلاغ نمود. متعاقب تصویب قانون، سازمان بیمه خدمات درمانی بنابر صراحت قانون و آیین نامه های هیئت دولت تشکیل شد و از اول مهرماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی را رسماً آغاز نمود. سازمان در شرایطی مبادرت به انجام وظایف خود کرد که بیش از شصت درصد مردم مملکت از امکانات و مزایای بیمه درمان محروم بودند. بر مبنای قانون، تکفل بیمه درمان اقشار مختلف جامعه نظیرکارکنان دولت، روستاییان، عشایر کوچ رو، خویش فرمایان، خانواده های معظم شهداء ، آزادگان، جانبازان، روحانیون ، طلاب حوزه های علمیه و دانشجویان به سازمان بیمه خدمات درمانی محول گردید. اداره کل بیمه خدمات درمانی استان خوزستان در سال1374 جهت اجرای سیاستهای کلان کشوری در اهواز تاسیس شد.
کد اقتصادی اداره کل بیمه سلامت خوزستان 411111189717
کد پستی اداره کل بیمه سلامت خوزستان 61558-15547
شماره ثبت ملی سازمان بیمه سلامت 28640
شناسه ملی سازمان بیمه سلامت 14003244762
تاریخ تاسیس 1383/01/29
نوع شخصیت حقوقی سهامی خاص
عنوان شخصیت سازمان بیمه سلامت
استان ثبتی تهران
واحد ثبتی تهران