بروزرسانی : 1400/08/05 | بازدید امروز:
جستجو
Menu
ردیف نوع موسسه بستری داروخانه پاراکلینیک کلینینک فوق تخصصی پزشکان مراکز علی الحساب سطح یک توضیحات بیشتر
درسال 1400سطح یک روستایی پرسنلی 6 مرحله و سطح یک روستایی غیرپرسنلی 2 مرحله علی الحساب پرداخت شده است .

مراکز ترک اعتیاد تا خرداد ماه سال 1400 پرداخت شده است .